Browsing Category

Hadith

Një hadith madhështorë…

Ebu Dherri transmeton se i Dërguari i Allahut {savs}, ka thënë se Allahu i ‎Madhëruar ka thënë:‎ ‎“O robërit e Mi!…