Browsing Category

Islamistikë

Nga cili fis jeni?

Mos më flisni për pasurinë e cilitdo vend dhe të njerëzve të tij, të cilët janë të ngarkuar me urrejtje, racizëm,…

Shmangia nga përgojimi

Të nderuar vëllezër besimtarë; Falënderimet janë për Allahun e Madhërishëm, Zotin tonë të Cilin e falënderojmë…