Imami i vjetër dhe xhemati nga diskoteka

Ngjarjen e ka treguar një djalë nga të penduarit, i cili ka thënë: "Në lagjen tonë ishte një xhami e vogël. Imami i saj ishte një hoxhë plak. Një ditë ai doli para xhematit dhe pyeti: “Çka po ndodh me njerëzit e lagjes? Çdo ditë janë…

Lexoni sa vlerë ka leximi i sures El-Ihlas

“Kush e lexon ‘Kul-huvallahu ehad’ 10 herë, Allahu do t’ia ndërtojë një pallat në xhenet.” Kur i dëgjoi këto fjalë Omeri (r.a.), të cilit i ishte premtuar xheneti qysh nga koha e Pejgamberit (savs), e pyeti: “A do ta rrisim numrin e…

E tërë mirësia është në këto tri gjëra

Njëri nga dijetarët e mëdhenj, Xhunejd Bagdadi, për ta edukuar një njeri, i pati thënë: “E tërë mirësia është përfshirë në këto tri gjëra: 1) Nëse nuk e kalon ditën tënde në ato gjëra që do të bëjnë dobi, mos e kalo atë në ato gjëra që…