Israja dhe Mi’raxhi – Dr. Ajni Sinani

Ajni Sinani “I lartësuar është Ai që e barti robin e Tij (Muhamedin a.s.) natën nga Mesxhidul Harami (në Mekë) në Mesxhidul Aksa (të Kudsit), rrethinën e secilës e kemi bekuar, për t’i treguar atij disa nga mrekullitë Tona. Ai, me të…

Operacionet plastike nga këndvështrimi islam

Vendimi nr.113 (7/24) Këshilli Evropian për Fetva dhe Gjurmime vendosi si vijon: I – Mbrojtja e bukurisë dhe zbukurimi është nga objektivat e legjislacionit islam. Allahu i Madhërishëm ka thënë: "Vërtet, Ne e krijuam njeriun në formën…

Mësuesi, edukator i shoqërisë

Dr. Selver Xhemaili Data 7 Mars në historinë tonë njihet si Festa e Mësuesit. Në këtë datë në të gjitha trojet shqiptare nderohet puna dhe kontributi i mijëra mësuesve, atyre që kanë investuar dhe që investojnë për arsimimin dhe edukimin…

Urtësia e heshtjes

Urtësia e heshtjes: Kush beson në Allahun dhe në Ditën e Gjykimit, le të flet mirë ose le të heshtë Islami i kushton vëmendje të veçantë përzgjedhjes së fjalëve dhe ruajtjes së gjuhëve tona, sepse gjuha dhe fjalët si produkt i saj, edhe…

Statistika: Prezenca e islamit në botë

Sipas të dhënave nga viti 2015, sot në botë ka rreth 1.7 miliardë muslimanë, ndërsa shkalla vjetore e rritjes së numrit të muslimanëve është 6.40 %. Islami është shtrirë në 50 shtete, ndërsa popullata më e madhe muslimane jeton…

Trajnoni zemrën tuaj

Është e natyrshme të kesh ndjenja të armiqësisë, zemërimit dhe xhelozisë, por ajo që bëni me këto ndjenja mund të të ndihmojë ta robërosh apo çlirosh veten. Nëse u dorëzoheni këtyre emocioneve, do të ushqeni një përbindësh që do ta zhyt…