Jubilej i “Mbrëmjes Kuranore” në Llabunisht të Strugës

Më 01.06 2019 në fshatin Llabunisht të Strugës u mbajtë “mbrëmja Kuranore” e 25 me rradhë e cila organizohet nën patronatin e Reis Ulemase së BFI – së në RMV dhe Myftinisë së Strugës në bashkpunim me imamët dhe këshillin e xhamive të fshatit Llabunisht. Në këtë mbrëmje ishin pjesmarrës myftiu i Kërçovës Murat ef. Huseini, myftiu i Manastirit Amit ef. Rasimi dhe myftiu i Shtipit Nasir ef. Rexhepi, ndersa myftinite tjera kishin perfaqesuesit e tyre. Gjithashtu prezentoi edhe komisioni nga Rijaseti i BFI-së i udhëhequr nga drejtori për sektorin fetaro arsimor prof. Jusuf Zimeri si dhe drejtori gjeneral i Medresesë Isa Beu- Shkup prof. Ibrahim Idrizi. Të pranishmit në emër të Reis Ulemas Haxhi Sulejman ef. Rexhepi i përshëndeti Myftiu i Strugës Mr. Salim ef. Sulejmani. Duan e këtij manifestimi e bëri profesori i Kuranit në Medresenë Isa Beu Hfz. Shafi Osmani.

Në fund u shtrua dhe iftari tradicional ku morën pjesë kryetari i komunës z. Ramiz Merko, deputeti i zonës z. Agim Shaqiri dhe ish ministri z. Nedim Ramiz.

 

 

Nga e njëjta rubrike