Arkiva ditore

21/05/2019

Mesazhe nga beteja e Bedrit

Sot është dita e 17 e muajit Ramazan. Në këtë ditë nën flamurin e Muhamedit (savs), sahabët për herë të parë haptazi u përleshën me armikun me numër tre herë më të madh. Në këtë ditë u zhvillua beteja më e madhe në historinë e Islamit. Ka…

Le t’i përmirësojmë marrëdhëniet fqinjësore

Islami na mëson që t’i përmirësojmë çështjet e besimit me të gjithë njerëzit përreth nesh, qoftë në shtëpi, në shitore, në punë, në rrugë ose në ndonjë rast tjetër, sepse i Madhërishmi thotë: “Adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni Atij…