Arkiva ditore

19/05/2019

Dhjetë përmbajtje të muajit ramazan

Janë dhjetë përmbajtje kryesore të muajit ramazan, dhe aq sa janë ato të pranishme në jetën tonë, aq ne do ta ndiejmë ëmbëlsinë e muajit ramazan. Përmbajtja e parë është namazi Çështja e parë për të cilën do të pyetemi është…