Arkiva ditore

15/05/2019

Mu’xhizet e pashtershme të Besmeles

Sa herë që të studiohet Besmeleja, aq më shumë shfaqen mu’xhize rreth saj. Besmeleja përbëhet nga nëntëmbëdhjetë shkronja. Besmeleja është përdorur në fillim të kaptinave, dhe është tregues i pandryshueshmërisë së kodit dhe mrekullisë…