Arkiva ditore

09/03/2019

Abdesti nga pikëpamja shkencore: larja e gojës

Pejgamberi a.s., ka thënë: "Kur të merrni abdes shpëlajeni gojën me ujë duke e rrotulluar atë (ujin) brenda në gojë." Kjo metodë e shpëlarjes së gojës (madmad) bëhet duke futur ujin në gojë, dhe rrotulluar atë brenda gojës, e pastaj duke…