Arkiva mujore

Februar 2019

E mira harrohet, vetëm ajo e keqja shihet

Falënderimi i takon Allahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij ndihmë, falje dhe udhëzim kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga Allahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Atë njeri të cilin e drejton Allahu, askush nuk mundet ta…

Besimtari asnjëherë nuk guxon të jetë i mërzitur

(Ligjëratë vetëdijesimi) Në komunikimin e përditshëm me njerëz të moshave dhe gjinive të ndryshme shpesh dëgjojmë frazën e famshme: "Jam mërzitur" ose "u mbyta nga mërzia ..." Çuditemi kur këtë e dëgjojmë nga njerëzit e moshuar të cilët…

Tradhtia e amanetit (besimit)

Gjatë betejës së Hendekut, në kulmin e asaj Beteje të nervave, ka ndodhur tradhtia e madhe e fisit hebre Benu Kurejdha, sepse ata e shkelen marrëveshjen me Pejgamberin (savs), dhe kështu muslimanët e Medinës i sollën në një situatë…