Arkiva ditore

28/01/2019

Lexoni sa vlerë ka leximi i sures El-Ihlas

“Kush e lexon ‘Kul-huvallahu ehad’ 10 herë, Allahu do t’ia ndërtojë një pallat në xhenet.” Kur i dëgjoi këto fjalë Omeri (r.a.), të cilit i ishte premtuar xheneti qysh nga koha e Pejgamberit (savs), e pyeti: “A do ta rrisim numrin e…