Arkiva ditore

24/01/2019

Ta ruajmë imanin tonë me kujdes!

Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe udhëzim. Bekimet e Allahut qofshin për Muhamedin a.s. për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata që e ndjekin rrugën dhe mësimet e tij…

Shkuarja në gazmendin e dasmës

PYETJE: Selam alejkum! Burri im thotë se është mëkat të shkohet në gazmendin e dasmës, ndërsa nga ana tjetër, ai çdo ditë shkon në kafene ku ka alkool, duhan, muzikë, ulje së bashku të grave dhe burrave. A është mëkat më i vogël…