Arkiva ditore

23/01/2019

Le të gëzohemi për begatitë e Allahut

„Thuaj: “Me dhuntinë e Allahut dhe mëshirën e Tij – vetëm me këto le të gëzohen! Kjo ‎është më mirë se ajo që grumbullojnë ata.” (Junus, 58)‎ Patjetër duhet të mësohemi t'i trajtojmë dhimbjet tona me gëzim dhe disponim të mirë.…