Një tregtar pakistanez lexon Kur’anin duke i pritur myshterinjtë e tij

Një tregtar pakistanez lexon Kur’anin duke i pritur myshterinjtë e tij.

Foto: AFP

(Islampress)

Nga e njëjta rubrike