Arkiva ditore

17/01/2019

E tërë mirësia është në këto tri gjëra

Njëri nga dijetarët e mëdhenj, Xhunejd Bagdadi, për ta edukuar një njeri, i pati thënë: “E tërë mirësia është përfshirë në këto tri gjëra: 1) Nëse nuk e kalon ditën tënde në ato gjëra që do të bëjnë dobi, mos e kalo atë në ato gjëra që…

Pasojat negative të mëkateve (pj. e dytë)

Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe udhëzim. Bekimet e Allahut qofshin për Muhamedin a.s. për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata që e ndjekin rrugën dhe mësimet e tij…