Arkiva ditore

10/01/2019

Pasojat negative të mëkateve (pj. e parë)

Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të Cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe udhëzim. Bekimet e Allahut qofshin për Muhamedin a.s. për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata që e ndjekin rrugën dhe mësimet e tij…

Bujaria e Othmanit r.a.

Ne kohën e Ebu Bekrit kishte një thatësi të madhe në Medine, kështu që muslimanët me ditë nuk kishin ushqim. Njerëzit iu ankuan halifes, ndërsa ai tha: “Shpresoj që Allahu deri në fund të ditës do të na dhurojë një zgjidhje…” Para akshamit…

Mrekullia e çlirimeve islame

Mrekullia e çlirimeve islame nuk është në përhapjen e shpejtë të botës islame në më pak se dhjetë vjet pas vdekjes së Pejgamberit (savs), as në rënien e dy shteteve – perandorive më të mëdha të atëhershme (Bizantit dhe Persisë) para…