Arkiva ditore

09/01/2019

Merve nga Jemeni

Prof. dr. Kudret BÜLBÜL* Ndonjëherë i hiperbolizojmë problemet e vogla që përjetojmë... Vetëm duke parë brenda këtyre problemeve e bëjmë të padurueshme jetën për veten tonë, ambientin përreth dhe vendin tonë. Në një gjendje të tillë,…

Kthimi i përshëndetjes gjatë faljes së namazit

Personi që është duke u falë nuk duhet t’i përgjigjet selamit (përshëndetjes) as me fjalë dhe as me dorën e tij, pra duke bërë shenjë. Nëse ai i përgjigjet selamit me fjalë, kjo e bën të pavlefshëm namazin e tij. Gjithashtu namazi prishet…

Shekik El-Belhi dhe nxënësi i tij

Hatimi ka qenë nxënës i Shekik El – Belhit. Një ditë erdhi tek mësuesi i tij dhe trokiti në derë. Shekiku ishte duke marrë abdes, andaj i tha gruas ta hap derën. Shekiku pyeti: “Kush është në derë?” ndërsa gruaja i tha: “Shoku yt i verbër.”…

Islami me pak fjalë

Ndër pyetjet e shumta të neve besimtarëve, njëra pa dyshim, zë vendin e parë. Të gjitha të tjerat vijnë më pas dhe renditen sipas prioritetit. Kjo pyetje është, në fakt, një përmbledhje e më shumë nën-pyetjeve, por të gjitha vijnë në të…

Dëshiroj ta ndryshoj botën!

Transmetohet se një i ri rreth të njëzetave vendosi me bindje që ta ndërroj dynjallëkun dhe gjeneratën njerëzve të asaj kohe. Plotë energji dhe vrull nisi drejtë plotësimit të qëllimit të vet. Megjithatë, pas aktivitetit të palodhshëm…