Arkiva ditore

08/01/2019

Dokumentar për hoxhën e madh, Hasan Tahsini

Hasan Tahsini në sajë të punës së gjithanshme letrare, patriotike e fetare është ndër personalitetet më të rëndësishme shkencore e kulturore që ka nxjerrë bota shqiptare në shekullin e XIX. Edhe pse ishte dijetari më i madh i perandorisë…

Dokumentar për Hafiz Abdullah Zëmblaku

Hafiz Abdullah Zëmblaku gëzonte një reputacion dhe popullaritet të madh në të gjithë vendin pasi ai çdo vit, 6 muaj qëndronte në Zëmblak të Bilishtit si imam hatib dhe 6 muajt e tjerë shëtiste në të gjithë qytetet dhe fshatrat e Shqipërisë…

Fetva mbi detyrimin e veshjes së hixhabit

Akademia për Fetva në kuadër të Bashkësisë Islame të Bosnjë dhe Hercegovinës, në sesionin e gjashtë të rregullt, të mbajtur më 16 xhumade-l-ula 1437 hixhrij, përkatësisht, më 25 shkurt 2016, në Sarajevë, nxori këtë fetva: Hixhabi, apo…

Rukja dhe yshtja e lejuar islamikisht

Dijetari i mirënjohur dhe kolos i hadithit, Ibn Haxheri, pohon: «Dijetarët janë të pajtimit se rukja është e lejuar në qoftë se plotësohen këto kushte: Që rukja të përbëhet prej fjalë të All-llahut ose prej emrave të Tij të bukur;…