Arkiva ditore

06/01/2019

Katër lutje të xhehennemlinjve në Kur’an

Në Kur’anin fisnik mund të gjejmë këshilla, udhëzime dhe vërejtje nga më të ndryshmet. Nga rrëfimet më interesante të Kur’anit famëlartë janë edhe ato që flasin për të ardhmen. Në këtë postim do të mjaftohemi me 4 dua (lutje) të banorëve…

Kur’ani i madhërishëm mrekulli unike

Dr. Ajni Sinani “Ne do t’u tregojmë atyre shenjat (ajetet) Tona në hapësirat tokësore e qiellore, si dhe në vetvete, derisa t’u bëhet plotësisht e qartë se ai (Kur’ani) është i vërtetë. Vallë, a nuk të mjafton ty që, Zoti yt është…

Si ta dimë se All-llahu na e ka pranuar namazin?

Si ta dimë se All-llahu na e ka pranuar namazin? Ka një pjesë shumë të bukur në Kuran: "Ka shpëtuar ai që është pastruar, që e përkujton madhërinë e Zotit të vet dhe falet (Sureja A'la, 14-15)". Kjo rënditje nuk është e rastësishme,…