Arkiva ditore

03/01/2019

Viti i ri, i lumtur apo jo?

Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe udhëzim. Bekimet e Allahut qofshin për Muhamedin a.s. për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata që e ndjekin rrugën dhe mësimet e tij…

A e dini sa i thellë është Xhehennemi?

Transmetuesi më i madh i haditheve, sahabiu i ndershëm, Ebu Hurejre, r.a. na njofton: “Një ditë, tek sa ishim bashkë me Muhammedin a.s., u dëgjua një zhurmë, sikur binte diçka nga lartësia. I Dërguari i Zotit na pyeti: E dini se ç’është…

REL: Kur’ani për të verbrit

“Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve”. Kështu e fillon leximin e tij Albert Bardhi nga Drenasi, derisa rrëfen për të arriturat dhe vështirësitë e tij dhe të tjerëve që janë të verbër në Kosovë. Ndonëse në mungesë, tanimë ka një…