Paratë e fituara nga tregu i aksioneve (bursa)

Pyetje:

Më intereson a janë hallall paratë që fitohen në tregun e aksioneve (bursë), d.m.th. blerja e aksioneve me çmim më të ulët dhe shitja e tyre kur tu rritet vlera? Faleminderit paraprakisht.

Përgjigje:

Lejohet tregtimi me aksione në bursë, d.m.th. blerja e aksioneve kur të ulet vlera e tyre dhe pastaj shitja e të njëjtave kur tu rritet vlera. Nuk ka asgjë të diskutueshme me sheriat në këtë tregti, në rast se janë në pyetje aksionet e kompanive të cilat merren me veprimtari të lejuara (hallall).

___________________

Muftiu i Sarajevës, Dr. Enes Ljevakoviç

Fetve-i emini i Akademisë për Fetva pranë BI të Bosnjës dhe Hercegovinës

Përktheu: Miftar Ajdini

(Islampress)

Nga e njëjta rubrike