Arkiva ditore

02/01/2019

Sadakaja – kjo gjë dhe forcë e mahnitshme

Pejgamberi i Allahut, Muhammedi a.s. në një rast patë thënë: “Ju urdhëroj të jepni sadaka. Shembulli i sadakasë i ngjan njeriut, të cilin e ka robëruar armiku, ia ka lidhur duart dhe dëshiron që t’ia heq kokën. Në atë çast njeriu thotë: ‘Po…