A lejohet shitja e viagrës?

Pyetja:

A është e ndaluar (haram) shitja e viagrës?

Përgjigjja:

Nuk është e ndaluar shitja e këtij lloji të ilaçit, njëjtë sikur edhe barnat e tjera. Ky medikament, apo mjeti stimulues, mund të përdoret për qëllime pozitive, siç mund të përdoret edhe për qëllime të ndaluara. Për përdorimin e drejtë të tyre përgjegjësinë e merr blerësi, e jo shitësi.

___________________

Muftiu i Sarajevës, Dr. Enes Ljevakoviç

Fetve-i emini i Akademisë për Fetva pranë BI të Bosnjës dhe Hercegovinës

Përktheu: M. Alija

(Islampress)

Nga e njëjta rubrike