Arkiva ditore

26/12/2018

Pozita e bujarit në ditën e gjykimit

Në transmetimet e hadithit thuhet se katër persona, të cilët do të kalojnë pa llogari në Ditën e ‎Gjykimit, do të paraqiten para portës së xhenetit: ‎ ‎(1) haxhiu i cili e ka kryer haxhin pa mëkate, ‎ ‎(2) shehidi i cili është vrarë…