Arkiva ditore

18/12/2018

Një hutbe kushtuar festave të fundvitit

Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe udhëzim. Bekimet e Allahut qofshin për Muhamedin a.s. për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata që e ndjekin rrugën dhe mësimet e tij…

Dexhalli dhe fukarenjtë pa dinjitet

Meho Shljivo Se a e ka pushtuar Dexhalli shpirtin tonë, është një pyetje të cilës, përveç fukarenjve pa dinjitet, përgjigje duhet t’i japin edhe pasanikët lakmitarë. Mendimtari i shkëlqyer Muhamed Asad thoshte se civilizimi modern…

Udhëzime shëndetësore nga Kurani dhe suneti

Suneti i të dashurit tonë, Muhamedit a.s. përmban udhëzime nga të gjitha aspektet e jetës… Edhe shëndeti nuk është përjashtim. Nëpërmjet thënieve dhe veprave të tij, Muhamedi a.s. ka theksuar rëndësinë e shëndetit dhe na ka treguar…

Çdo moment është një lindje e re

Mësohuni që çdo moment ta konsideroni si një lindje e re plotësisht e ndarë nga momenti që kaloi dhe nga momenti që pason. Çdo moment është një ekzistencë e re, një botë e re ku do të jetojmë dhe do të vdesim. Problemi ynë është se jemi…