Arkiva ditore

08/12/2018

Kurani ndihmoi shërimin e djalit tim të sëmurë

Dijetari i mirënjohur, Nouman Ali Khan në profilin e tij në Facebook publikoi një ngjarje mbresëlënëse rreth ndikimit të leximit të Kuranit në shërimin e fëmijës në spital… Në vijim lexoni ngjarjen e vërtetë, dhe mbani mend se Kurani është…

Sekrete nga Kurani, për të zbuluar gënjeshtrën

Disa studiues kanë regjistruar dy zëra nga i njëjti njeri, në rastin e parë kur ai gënjen diçka dhe në rastin e dytë kur ai flet të vërtetën dhe kanë konstatuar se frekuencat (dridhjet) e zërit kanë dalluar nga njëri në rastin tjetër.…