Arkiva ditore

03/12/2018

Veprat vlerësohen sipas përfundimeve

Ishte një murator i cili ishte plakur duke punuar te një punëdhënës, dhe në një rast i kërkoi që ta pensiononte, në mënyrë që pjesën tjetër të jetës të mund ta kalonte me gruan dhe fëmijët e tij. Punëdhënësi ia refuzoi kërkesën e muratorit…

Të mësojmë nga ky njeri

Kur Mu’avije ibn El-Hakem Es-Selami erdhi në Medine nga shkretëtira, ai nuk e dinte se gjatë namazit është e ndaluar të flitet. Ai rrëfen: “Derisa isha duke u falur pas Pejgamberit s.a.v.s., një njeri teshtiu, kështu që unë i thash…

Cila është përgjegjësia e melekut Mikail?‎

Kush është meleku Mikail?‎ Ai është njëri nga melekët më të zgjedhur, në Kuran përmendet ‎menjëherë pas Xhibrilit. Funksioni i tij është që ta zbresë shiun dhe ‎furnizimin. Mikaili i ka asistentët (ndihmësit) e tij, melekët, të cilët…

Tjetër xhami në zemrën e orthodoksisë botërore

Kryetari i bashkisë së Moskës, Sergej Sobjanin njoftoi lajmin e rëndësishëm të kësaj jave për muslimanët e Rusisë. Në kryeqytetin e Rusisë do të ndërtohet një xhami të re në zonën e njohur si “New Moska”, rreth 20 kilometra nga Kremlini.…

Faleminderit Junusit (a.s.)

- Faleminderit Junusit (a.s.)! Nga tregimet e tij, kam mësuar që mos të mbështetem në këtë botë dhe të ruhem nga paqëndrueshmëria dhe ndryshueshmëria e saj, pa marrë parasysh se çfarë shkalle të besimit kam arritur. Junusi (a.s.), nuk e…