Logos-A sjell librin “Botëkuptimi kur’anor – Një pikënisje për reformën kulturore”

“BOTËKUPTIMI KUR’ANOR – Një pikënisje për reformën kulturore”
Abdulhamid A. Ebu Sulejman

Këto ditë SHB “Logos-A” nxori nga botimi librin “BOTËKUPTIMI KUR’ANOR – Një pikënisje për reformën kulturore” të autorit Abdulhamid A. Ebu Sulejman.

Libri në fjalë është një punim me reflektim të arsyetuar me kujdes, qëllimi kryesor i të cilit është të shqyrtojë arsyet për përkeqësimin e gjendjes së botës muslimane dhe të adresojë një nga çështjet qendrore me të cilat ballafaqohen muslimanët sot – si ta heqin rënien që i ka përfshirë dhe ta rimarrin shkëlqimin e civilizimit.

Sipas autorit, rilindja e identitetit islam nëpërmjet botëkuptimit kur’anor është kërkesa kryesore e kohës dhe parakusht për çdo zhvillim të shëndetshëm dhe të qëndrueshëm të Ummetit.

Nga e njëjta rubrike