Arkiva ditore

23/11/2018

Asgjë ne nuk dimë për dashurinë

Dashurinë e ka njohur gruaja e cila në Uhud e humbi: burrin, djalin dhe vëllanë, ndërsa kur e pa Pejgamberin savs gjallë, tha: “Çdo fatkeqësi përveç fatkeqësisë tënde është e përballueshme!” Dashurinë e ka njohur Bilal b. Rebbah r.a. i…

Kryerja e gabimit gjatë faljes së namazit me xhemat

Pyetje:  A duhet bërë sehvi sexhde në fund të namazit në rast se falemi me xhemât dhe bëjmë ndonjë gabim për të cilin kryerja e sehvi sexhdes është e obligueshme? Nëse po, ju lutem përshkruani mënyrën e saktë për të njëjtën gjë dhe na…

Orientalizimi i orientalizmit

Prof. dr. Kudret BÜLBÜL* Hulumtimet e studiuesve perëndimorë në lidhje me aspektet politike, shoqërore, kulturore, fetare, etnike, antropologjike dhe të tjera të shoqërive lindore, të cilat në një dimension kanë të bëjnë me imperializmin…