Dokumentar për Profetin Muhammed a.s.

Dokumentar i shkurtër për jetën dhe ndikimin e personalitetit më të madh që ndryshoi rrjedhën e historisë njerëzore, Profetit Muhammed a.s. Ky dokumentar është përgatitur nga Komuniteti Mysliman i Shqipërisë.

Nga e njëjta rubrike