Ezani i dytë i xhumasë nga kryetari i Diyanetit, Dr. Ali Erbash

Ezani i dyte i xhumasë nga Kryetari i Bashkesisë Fetare Islame të Republikes së Turqisë, Prof Dr Ali Erbaş. Me te vertet janë shembull për të gjithë... Ky veprim është një mësim për të gjithë ata udhëheqës fetarë që nguron të thirr ezanin, duke e konsideruar atë si një punë të vogël.

(Islampress)

Nga e njëjta rubrike