Arkiva ditore

16/11/2018

Dispozita e uthullës që bëhet prej verës

Kur vera të fermentohet, gjegjësisht kur shndërrohet në uthull nga vetvetiu, ajo është e lejuar dhe e pastër me kon­cen­zusin e dijetarëve musliman (ixhma). Ndërkaq, nëse kjo është realizuar përmes përpunimit dhe intervenimit të njeriut, si…

Një vështrim në lidhje me hadithin e dobët

Elton Karaj Hyrje Shkenca e hadithit është me të vërtetë një fushë rreth së cilës është thënë shumë dhe janë bërë shumë studime. Si çdo shkencë tjetër, edhe kjo, është sistemuar hap pas hapi. Nga ana tjetër, ndërkohë që me idetë e…

NASA fotografon galaktikën xhuxhe

Teleskopi hapësinor Hubble ka fotografuar galaktikën xhuxhe të quajtur "ESO 338-4" në plejadën “Kurora e Jugut”. Fotografia e incizuar nga kamera e gjerë numër 3 e Hubble u publikua në web faqen e Agjencisë Hapësinore Amerikane NASA.…

Ibn Nuxhejm (1520-1563)

Shkruan: Guy Burak Zejnuddin (ose Abidin) Ibrahim ibn Muhammed ibn Muhammed ibn Muhammed Ibn Nuxhejm (926-969 ose 970 h./1520-1563) ishte një jurist i dalluar i shkollës hanefi të fikhut. 1. Jeta Edhe përkundër famës së tij prej…