Arkiva ditore

13/11/2018

Hadithi sahih dhe hasen dhe kriteret e tyre

Hadithi sahih Hadithi i transmetuar me një sened pa ndërprerje, transmetuesit e të cilit përmbajnë adlin dhe dabtin, dhe nuk është shâdhdh apo mual’lel, është quajtur sahîh. Sipas kësaj, hadithi duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme që…

Katër premtimet e Allahut për secilin prej nesh

Katër premtimet e Allahut për secilin prej nesh… - “Prandaj më kujtoni Mua (me namaz e lutje) që unë t’ju kujtoj (me shpërblime)… (Bekare, 152). - “…Nëse tregoheni mirënjohës , Unë do t’jua shtoj edhe më shumë begatitë e Mia…”…