Arkiva ditore

12/11/2018

Libri që do të flasë

Ebu Hurejre (r.a.) transmeton se Pejgamberi (savs), ka thënë: “Lexojeni Kuranin, ngase ai do të ndërmjetëson Ditën e Gjykimit për ata që e lexojnë. Në Ditën e Gjykimit do të vijë lexuesi i Kuranit, dhe Kurani do të thotë: ‘O Zot,…