Arkiva ditore

07/11/2018

Letër hoxhës nga hoxha – Muhamed Abduhu

Hoxhë i nderuar dhe shumë i respektuar: “Allahu i Madhërishëm bleu nga ne jetën e pavlerë (disa herë të përbuzur), që sikur ti ofrohej ndonjë të mençuri do ta sakrifikonte pa kompensim, sepse është jetë që ngritët mbi themelet e lodhjes e…

Përsërit fjalët e ezanit pas muezinit

Ezani është thirrja madhështore për namaz që lexohet çdo ditë nga pesë herë.  Ai dëgjohet në gjithë rruzullin tokësorë. Muezini nëpërmjet ezanit na përkujton se ka filluar koha e namazit dhe se është koha për njërin nga namazet ditore.…